//Lineair
Lineair2017-02-08T09:45:10+00:00

Lineaire hypotheek

  • Vaste aflossing
  • Hoge aanvangslasten
  • Dalende maandbetaling
  • Afnemend fiscaal voordeel

 
Bij de lineire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus iedere maand. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst, jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste. U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.

lineaire hypotheek(1)