//Dienstenwijzer/ DVD / Privacy
Dienstenwijzer/ DVD / Privacy2018-06-01T16:01:15+00:00

Dienstenwijzer/DVD / Privacy

In onze dienstenwijzer vertellen wij u wat u van onze dienstverlening mag verwachten. Hierin staat ondermeer welke dienstverlening wij u bieden, onze relatie met, en de positie ten opzichte van de verschillende aanbieders van verzekeringen en waar u terecht kunt bij klachten.

Hierin staat ook hoe wij met uw gegevens omgaan volgens de Privacywetgeving AVG van 25 mei 2018

Onze dienstenwijzer voldoet aan de wettelijke (WFT) eisen.