//Motorrijtuigverzekering
Motorrijtuigverzekering2015-09-07T16:02:17+00:00

Verkeer

Een motorrijtuigenverzekering heeft het doel de schade aan of veroorzaakt door het eigen motorrijtuig te verzekeren. Een motorrijtuigenverzekering is in de landen van de EU verplicht. Deze verplichting word in Nederland geregeld in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen.

Een motorrijtuig bestaat grofweg uit 3 dekkingen:

 • Aansprakelijkheidsdekking
 • Beperkt cascodekking
 • Volledig cascodekking

Deze dekkingen kunnen, indien gewenst, nog worden uitgebreid met aanvullende dekkingen zoals een in/opzittenden- of rechtsbijstanddekking.

WA-dekking

De aansprakelijkheidsdekking van de motorrijtuigverzekering word doorgaans WA-dekking genoemd. De WA-dekking volgt doorgaans de wettelijke verplichtingen.

Omvang van de dekking:

 • Schade ontstaan terwijl het motorrijtuig niet voor het bij de verzekeraar opgegeven doel is gebruikt
 • Schade als de bestuurder niet in het bezit is van het voorgeschreven rijbewijs of als rijbevoegdheid is ontzegd
 • Schade ontstaan met opzet of goedvinden van verzekerde
 • Schade ontstaan tijdens deelneming aan snelheidswedstrijden/ ritten/ proeven

 

Beperkt cascodekking

De beperkt casco-dekking kan worden afgesloten als aanvulling op de WA-dekking. Grofweg kan worden gesteld, dat de beperkt casco-dekking schade aan het eigen motorrijtuig vergoedt voorzover deze niet is onstaan door aanrijding, botsen, van de weg raken e.d. De dekking omvat:

 • Brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag
 • Diefstal, verduistering en joyriding
 • Ruitbreuk, incl. schade door de scherven
 • Storm, overstroming, lawine, aardverschuiving, andere natuurramp
 • Botsing met loslopende dieren of overstekend wild
 • Relletjes/ opstootjes
 • Luchtvaartuigen en daaruit gevallen voorwerpen
 • Transport per boot of trein met uitzondering van krassen, schrammen en lakschade
 • Vervoer van gewonden
 • Kosten van bewaking, berging en vervoer

 

Volledig cascodekking

De dekking omvat:

 • De bij beperkt casco gedekte schades
 • Schade door botsen, omslaan, slippen, van de weg raken, te water raken
 • Enig ander van buitenkomend onheil

 

Aanvullende verzekeringen

De motorrijtuigenverzekering kan worden uitgebreid met aan aantal aanvullende verzekeringen:

 • Ongevallen in/opzittenden
 • Schade in/opzittenden
 • Rechtsbijstand

 

Ongevallen in/opzittenden

De ongevallen in/opzittendenverzekering voorziet in een eenmalige uitkering wanneer één van de in/opzittenden, waaronder de bestuurder, komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeval.

Schade in/opzittenden

De schade in/opzittenden stelt een in/opzittenden schadeloos wanneer deze schade oploopt bij een ongeval. Hierbij wordt voorzien in vergoeding van de materiële schade als in een schadelossstelling van de nabestaanden bij overlijden. De vergoeding is doorgaans gemaximeerd op € 1.000.000,-

Rechtsbijstand

De rechtsbijstanddekking voorziet de verzekerde in juridische hulp bij conflicten omtrent het eigen motorrijtuig.