Woonhuis2017-02-08T09:45:10+00:00

Wonen

Een inboedelverzekering is een verzekering tegen de schade die men aan de inboedel op kan lopen. De inboedel omvat alle roerende zaken die tot de particuliere huishouding van de verzekerde behoren. Eveneens tot de inboedel behoort:wonen

  • Kleine huisdieren (katten, honden, konijnen e.d.) Grote huisdieren, vaak vee genoemd, behoren niet tot de inboedel
  • Bromfietsen (indien in afgesloten ruimtes)
  • Fietsen ( indien in afgesloten ruimtes)
  • Tuinaanleg

 
Niet tot de inboedel behoort:

  • Geld en geldwaardig papier
  • Zaken, bestemd voor industriële of handelsdoeleinden
  • Motorrijtuigen, met uitzondering van bromfietsen

 
Voor het vaststellen van de waarde van de inboedel is het verstandig een inboedelwaardemeter te gebruiken. Deze waardemeter is 5 jaar geldig. Hiermee word voorkomen dat er onderverzekering onstaat.

Voordelen:

  • Garantie tegen onderverzekering, dit houdt in dat de verzekeraar bij schade geen beroep zal doen op eventuele onderverzekering
  • De inboedel wordt eenvoudig vastgesteld
  • Bij de aanschaf van nieuwe zaken hoeft er geen wijziging te worden doorgegeven

 
Een opstalverzekering is een verzekering die de schade aan de opstal dekt. tegen een extra premieopslag kan glas worden meeverzekerd. De fundering van een gebouw is niet altijd standaard meeverzekerd. Wanneer een gebouw verloren gaat is het tenslotte te verwachten dat de fundering er nog is.

Voor het vaststellen van de herbouwwaarde is een specialist nodig. Dit brengt vaak hoge kosten met zich mee. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor een herbouwwaardemeter opgesteld. Hierdoor geeft de verzekeraar een garantie tegen onderverzekering.

Bereddingskosten

Voor bereddingskosten bestaat vaak een ongelimiteerde dekking. Onder bereddingskosten worden de kosten verstaan die worden gemaakt voor het voorkomen of verminderen van schade. In een woning breekt een brandje uit. De bewoners gebruiken een handblusser om het brandje te blussen. De kosten voor de nieuwe brandblusser (of het vullen ervan) zijn bereddingskosten.

Opruimingskosten

Na een schade kunnen opruimingskosten onstaan. Een huis brandt geheel af. Voor de herbouw gestart kan worden, moeten de restanten worden opgeruimd.

Huurwoning

Bij een huurwoning is de verhuurder degene die een opstalverzekering moet afsluiten. Het kan voorkomen dat de huurder zelf verbeteringen heeft aangebracht, zoals het plaatsen van een nieuwe keuken. Hiervoor kan een zogenaamd huurdersbelang worden afgesloten.