//Schade melden
Schade melden2017-02-08T09:45:10+00:00

Schade melden

Hieronder leest u algemene leidraden die u kunt hanteren bij schade en het doen van een claim op uw verzekering. Elke schade is anders, dus bij twijfel kunt u tijdens kantoortijden ons altijd om hulp vragen, 033-2778435. Bij uitzonderlijke spoedeisende situaties kunt u ook buiten kantoortijden contact met ons opnemen of rechtstreeks met de verzekeraar. Zie de contactgegevens onder “Over Ons –> Contact en Meer”.

Algemeen:

Uw eigen veiligheid staat voorop! In geval van spoedeisende hulp bij onder andere een brand, ongeval, inbraak of geweldpleging, belt u direct de landelijke alarmdiensten op 112.

Zie voor nadere toelichting: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alarmnummer-112.

In gevallen zonder nood belt u de politie op 0900 88 44.

In het algemeen is het altijd toegestaan om maatregelen te nemen, die ergere (mogelijke) schade beperkt, indien u daarmee de verzekeraar geld bespaart. U mag dus bijvoorbeeld bij slecht weer een gebroken venster direct laten repareren, of afdekken met een plaat hout en met spijkers of schroeven bevestigen aan het raamkozijn. Ook al maakt u daarmee nieuwe schade aan het raamkozijn en ook al schakelt u daarvoor een bedrijf in. De kosten moeten wel proportioneel (in verhouding tot de schade) zijn. U zit niet te wachten op extra schade, maar een verzekeraar die de schade moet vergoeden ook niet. Let echter op: De schade beperkende maatregelen worden alleen vergoed, indien u daarmee schade beperkt of verminderd, die anders door de verzekeraar vergoedt zou moeten worden, omdat u er voor verzekerd bent. Als u schade beperkt, die toch al niet verzekerd zou zijn, dan krijgt u die bereddingskosten niet vergoed.

Indien er hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer etc) ingeschakeld worden, zullen zij doorgaans ook zorgen voor het inschakelen van andere hulpverleners, zoals bedrijven die de ravage opruimen, de schadelocatie veiligstellen, noodreparaties uitvoeren etc.

  • Tip: Heeft u schade door diefstal, vandalisme (als iemand met opzet iets heeft vernield) of een ander strafbaar feit? Vergeet dan niet (online) aangifte te doen bij de politie.
  • Tip: Voorkomen is beter dan genezen: Preventieadvies op www.politiekeurmerk.nl
  • Tip: Foto’s, aankoopfacturen etc. zijn goede bewijsmaterialen van uw kostbaarste bezittingen.
  • Tip: Mensen die willen frauderen met schade, moeten dat niet bij ons proberen!

Momenteel kunt geen gebruik maken van onze online schade formulieren