Arbeidsongeschiktheid

//Arbeidsongeschiktheid
Arbeidsongeschiktheid2017-02-08T09:45:10+00:00

Arbeidsongeschiktheid

De nachtmerrie van iedere ondernemer: uw werk niet meer kunnen doen doordat uw lichaam weigert. Natuurlijk kunt u het risico van arbeidsongeschiktheid negeren en de kleine hoekjes zoveel mogelijk uit de weg gaan. Maar als u dan opeens niet meer kunt werken door een ongeval of ziekte, verliest u ook nog eens uw inkomen. Dat voorkomt u door een fiscaal aantrekkelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.arbeidsongeschiktheidverzekering

Wat is verzekerd?

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u uw inkomen als u door arbeidsongeschiktheid uw werk niet meer of slechts gedeeltelijk kunt uitvoeren. Uiteraard zijn er vele vormen van deze verzekering. U bepaalt welk percentage van uw huidige inkomen u wilt verzekeren. Wij helpen u graag bij het kiezen van de passende verzekeringsvorm.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

U gaat er vanuit dat u tot uw pensioen uw beroep kunt uitoefenen. maar de kans bestaat dat u al eerder moet stoppen met werken door ziekte of een ongeval. Eén op de vier Nerlanders raakt vroeg of laat geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Het risico is dus aanzienlijk. Als zelfstandig ondernemer betekent dat simpelweg het wegvallen van uw inkomen. Zeker nu de WAZ, het publieke vangnet voor arbeidsongeschikte ondernemers, is vervallen. EEn arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus eigenlijk onmisbaar voor ondernemers. Dus weet u in elk geval zeker dat u er niet of nauwelijks op achteruit gaat. Neemt u voor meer informatie contact met ons op.

De Voordelen:

  • Oplossing die perfect aansluit op uw situatie.
  • Ondersteuning bij reïntegratie in het bedrijf.
  • Zelf het verzekerde bedrag bepalen.
  • Dekking en premie zelf bepalen.
  • Extra voordelen voor startende ondernemers.
  • Fiscaal aantrekkelijk.