//Ziektekosten voor werknemers
Ziektekosten voor werknemers2017-02-08T09:45:10+00:00

Ziektekostenverzekering

Als ondernemer kunt u er één ding niet bij hebben: ziekte. Toch worden de meeste mensen weleens geveld door griep, een blessure of een ontsteking. De huisarts of een specialist moet worden bezocht en misschien volgt er een kostbare behandeling. Een ziektekostenverzekering is noodzakelijk.Medical Records & Stethoscope

Wat is verzekerd?

Per 1 januari 2006 kent Nederland een nieuw zorgstelsel. Daarin is wettelijk geregeld dat iedereen een BASIS-dekking moeten sluiten, eventueel met aanvullende pakketten. De prijsstelling is natuurlijk belangrijk, maar de feitelijke verschillen zitten vooral in de dekkingsvoorwaarden die verzekeraars zullen hanteren.

Waarom een ziektekostenverzekering?

Medische behandelingen zijn duur. Een complete zorgdekking is voor iedereen noodzakelijk. Wij adviseren u graag op basis van de nieuwe ontwikkelingen. Voor u als werkgever kan het interessant zijn een collectieve ziektekostenregeling voor uw personeel op te zetten, ook in het kader van uw verplichtingen met betrekking tot ziekteverzuim en reïntegratie-inspanningen.

A. van de Hoef Verzekeringen adviseert u graag aan de hand van uw wensen en diverse mogelijkheden.

De Voordelen:

  • Maatwerk.
  • Keuze uit verschillende eigen risico’ s.
  • Speciale verzekeringen voor ondernemers.

 

Verzuimverzekering

Ziek personeel is lastig. Financieel kan het zelfs een enorme last betekenen voor u als ondernemer. Volgens de huidige wetgeving bent u verplicht tot het doorbetalen van uw medewerkers als ze ziek zijn. Bovendien bent u verantwoordelijk voor hun reïntegratie. En daar komt nogal wat bij kijken.

Wat is verzekerd?

Met de verzuimverzekering verzekert u zich tegen de financiële risico’s van (langdurig) ziekteverzuim van uw medewerkers. Dit kan op diverse manieren, ook afhankelijk van uw bedrijfsfilosofie.

Er zijn twee hoofdstromen in de verzuimverzekeringen. met de conventionele dekking ontvangt u na een bepaalde eigenrisico een vergoeding per zieke medewerker. In hverzuimverzekeringet eerste verzuimjaar kunt u vanaf 70% ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren. Het tweede jaar kunt u alleen 70% van het salaris verzekeren.

De tweede hoofdstroom is de Stop-loss-dekking, speciaal ontwikkeld voor de grotere werkgevers. Het gemidddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar word als ”eigen behoud” aangemerkt. Als na het verzekerde jaar blijkt dat er meer ziekengeld is uitgekeerd dan het eigen behoud, dan vergoedt de verzuimverzekeraar het verschil.

U profiteert pas echt van een verzuimverzekering als er daarnaast een adequate begeleiding door de Arbodienst is. Hoe eerder de zieke medewerker immers weer aan de slag kan, hoe beter. Maar als er iets ernstigs aan de hand is, moet u strikte procedures volgen om als werkgever niet op te draaien voor extra kosten. De verzuimverzekering is een onderdeel van een totale oplossing voor uw verzuimbeleid. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden op dat gebied.

Waarom een verzuimverzekering?

Uw medewerkers zijn belangrijke schakels in uw onderneming. Op het moment dat een van die schakels wegvalt, moet u dat opvangen. Tegelijkertijd bent u verplicht de zieke medewerkers door te betalen. Met de verzuimverzekering weet u zeker dat uw personeel altijd meer oplevert dan het kost.

De Voordelen:

  • Kosten doorbetaling worden vergoed.
  • Begeleiding bij opstellen van verzuimbeleid mogelijk.
  • Begeleiding bij reïntegratie mogelijk.